آخرین خدمات
تامین قطعات و تجهیزات آب سنجی

انواع قطعات دستگاه های مکانیکی و الکترونیکی سیستم های سطح سنجی رودخانه ای و درون چاهی توسط این شرکت تامین و تولید می شود. انواع شناورها در سایز ها و قطر های مختلف، انواع وزنه های تعادل، انواع کابل های شناورهای دستگاه های مکانیکی و الکترونیکی، باتری انواع دیتالاگرها، کابل و سوکت و کانکتور انواع دیتالاگرها ، انواع جعبه های دیتالاگرها و تجهیزات جانبی رودخانه ای و درون چاهی، انواع پانل های خورشیدی، انواع توری و نازل نمونه بردارهای بار معلق و بار کف، انواع قطعات جرثقیل های مولینه، انواع قطعات مولینه های آلمانی و آمریکایی و انگلیسی و ایرانی، انواع قلم و سرقلم سطح سنج های مکانیکی، انواع کاغذ سطح سنج های مکانیکی توسط این شرکت تولید و عرضه می شود.