آخرین خدمات
ژئو رادار GPR

به منظور اکتشافات زیر زمینی برای مقاصد ژئوتکنیکی نظیر بررسی های لایه بندی خاک ، حفرات زیرزمینی ، جستجوی اجزاء و سازه های پوشیده و ... ، از روش GPR استفاده می شود. این عملیات و خدمات مهندسی با بهره گیری از جدیدترین تجهیزات و مطمئن ترین روشها توسط تیم عملیاتی شرکت انجام می شود.